Vijf vragen over de spanningen in Libanon

Hoe is de situatie in Libanon momenteel?

”Er heerst een gespannen situatie. De oorlog in Syrië raakt ook de verhoudingen tussen soennieten en sjiieten in Libanon. Momenteel is de sjiitische Hezbollah de machtigste partij in Libanon. Zij hebben eerder openlijk steun betuigt aan de Syrische president al-Assad,  terwijl de soennitische oppositie aan de kant staat van de Syrische rebellen.”

Hoe groot is de kans dat het geweld in Libanon verder escaleert?

”Die kans is vrij groot. Het probleem zit hem onder meer in het feit dat Libanon al een tijd zonder regering zit. Het mandaat van de president loopt af terwijl de oppositie ongeorganiseerd is, omdat beoogd oppositieleider Saad Hariri voor zijn eigen veiligheid buiten Libanon verblijft.  Daarnaast is de gewapende tak van Hezbollah beter bewapend dan het Libanese leger. Onderdrukte soennieten sluiten zich uit protest meer en meer aan bij al-Qaeda-achtige groeperingen.”

Hoe is de strijd op meerdere ‘fronten’ te verklaren zoals bijvoorbeeld de schotenwisselingen met Israël en Syrië en de binnenlandse spanningen?

”Libanon staat al jaren bekend als een kruitvat van sektarische groeperingen, gewapende milities en een zwakke staat die het niet lukt de strijdende partijen uit elkaar te houden. De oorlog in Syrië heeft daarbij dus dezelfde scheidslijn als de spanningen in Libanon.”

Is in de huidige geweldsspiraal sprake van ‘oud zeer’?

”Libanon ging van 1975 tot 1990 gebukt onder een burgeroorlog. Ook na 1990 zijn er altijd spanningen blijven bestaan. Dat komt onder meer door de samenstelling van de bevolking. Ruim een derde van de bevolking is sjiiet. Daarnaast is ook circa 30 procent soenniet en een even zo grote groep christen.”

Wat zullen de directe gevolgen zijn voor het westen als de onrust verder toeneemt?

”Anders dan bijvoorbeeld spanningen in Libië en Irak zijn de belangen in Libanon minder groot. Het land heeft geen grote olievoorraden of andere  grondstoffen. Wel betekent een escalatie in Libanon verdere instabiliteit in de regio. De grenzen tussen landen vervagen, waardoor de kans bestaat dat meer landen in die regio bij het conflict betrokken worden. De kans is groot dat we over enige tijd niet meer spreken over de oorlog in Syrië maar over één conflict in Syrië, Libanon en ook Irak.”

Dit interview verscheen eerder op NU.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s