HERSH

How the Internet defeated Seymour Hersh

Seymour Hersh, the Pulitzer Prize winning investigative reporter, has re-opened the discussion on who was behind the Chemical Weapons attack in Syria. Hersh argues that Turkey supplied the rebels with these deadly weapons in a ‘false flag operation’ designed to create the legitimisation for military intervention. At first sight, this looks like exciting investigative reporting…

syria3

Syrië: het nieuwe Afghanistan

Ontwikkelingen in Syrië, Irak en Libanon zijn zo nauw met elkaar verweven dat we deze landen inmiddels kunnen vergelijken met de AfPak-regio. Pro-Iraanse krachten hebben zich diep geworteld in Damascus en de macht gegrepen in het aangrenzende Bagdad en Beiroet. De structurele uitsluiting van soennieten in Irak en Libanon splijt de samenlevingen aldaar, zoals blijkt uit…

Car Bomb in South Beirut January 2014

Vijf vragen over de spanningen in Libanon

Hoe is de situatie in Libanon momenteel? ”Er heerst een gespannen situatie. De oorlog in Syrië raakt ook de verhoudingen tussen soennieten en sjiieten in Libanon. Momenteel is de sjiitische Hezbollah de machtigste partij in Libanon. Zij hebben eerder openlijk steun betuigt aan de Syrische president al-Assad,  terwijl de soennitische oppositie aan de kant staat…