syria3

Syrië: het nieuwe Afghanistan

Ontwikkelingen in Syrië, Irak en Libanon zijn zo nauw met elkaar verweven dat we deze landen inmiddels kunnen vergelijken met de AfPak-regio. Pro-Iraanse krachten hebben zich diep geworteld in Damascus en de macht gegrepen in het aangrenzende Bagdad en Beiroet. De structurele uitsluiting van soennieten in Irak en Libanon splijt de samenlevingen aldaar, zoals blijkt uit…

Car Bomb in South Beirut January 2014

Vijf vragen over de spanningen in Libanon

Hoe is de situatie in Libanon momenteel? ”Er heerst een gespannen situatie. De oorlog in Syrië raakt ook de verhoudingen tussen soennieten en sjiieten in Libanon. Momenteel is de sjiitische Hezbollah de machtigste partij in Libanon. Zij hebben eerder openlijk steun betuigt aan de Syrische president al-Assad,  terwijl de soennitische oppositie aan de kant staat…

hezb_funeral

Hezbollah is No Resistance

Extremist movements and parties tend to disguise their true colours. The English Defence League, notorious for its racism, calls itself a ‘Human Rights’ Organisation. Dutch politician Geert Wilders, bent on banning the Quran, mosques and immigration, heads the ‘Freedom’ Party.  Hezbollah, the self-proclaimed champion of Islamic ‘resistance’ is not alone in its discursive politics. re·sis·tance…

Hezbollah Military Wing

Hezbollah: terrorists or facing terror?

 “It is good that the EU has decided to call Hezbollah what it is: a terrorist  organisation” argued Frans Timmermans, Dutch Foreign Minister, for the  EU decision to blacklist its military wing. Following the accusation of the  Lebanese militia-cum-political party’s involvement in the Burgas bombing  and the Cyprus incident, this hardly came as a surprising…